ارائه فاکتور ارزش افزوده

ارائه فاکتور ارزش افزوده

ارائه فاکتور رسمی برای کالاهای خریداری شده از آهن اول

khadamat-mali

خدمات تامین سرمایه

تامین سرمایه جهت خرید بلند مدت(اعتباری) از آهن اول

khadamat-bazresi

خدمات بازرسی

انجام بازرسی کالا و هماهنگی جهت حضور بازرس و مشتری

خدمات بارگیری آهن اول

خدمات بارگیری

تامین ماشین مناسب مجهز به GPS، جهت بارگیری و ارسال به مقصد

از اخبار آهن اول مطلع شوید

عضویت در خبرنامه

جدیدترین مطالب آهن اول

تعدادی از همراهان آهن اول